SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I
IS224F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2023
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden
Hösten 2023
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

28 aug 2023 - 14 jan 2024

36050

Höstterminen 2023