SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I
IS224F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden
Hösten 2022
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

29 aug 2022 - 15 jan 2023

VAL77