Klinisk sexologi
HS618U / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Våren 2022
Distans
Dagtid, 25% studietakt
27 jan 2022 - 20 nov 2022
Tillfälleskod: UP618
Våren 2021
Distans
Dagtid, 25% studietakt
28 jan 2021 - 12 nov 2021
Tillfälleskod: UP618
Våren 2019
Distans
Dagtid, 25% studietakt
31 jan 2019 - 6 dec 2019
Tillfälleskod: UP618