Social mobilisering på lokal nivå
HS173U / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Vanna Nordling
vanna.nordling@mau.se
040-6657540

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658847