Historia och lärande: Våra svenska 1900-tal ur ett utbildningsperspektiv
HL703C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Hösten 2027
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2027 - 7 nov 2027
Tillfälleskod: L5060
Hösten 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2026 - 8 nov 2026
Tillfälleskod: L4066
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2025 - 9 nov 2025
Tillfälleskod: L3186
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2024 - 10 nov 2024
Tillfälleskod: L2485
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: L2438
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: L9509
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L9504