Historia och lärande: Historia och mångkultur
HL216C / Kurs på grundnivå, 6 hp
Hösten 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
13 okt 2025 - 9 nov 2025
Tillfälleskod: L5057
Hösten 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
14 okt 2024 - 10 nov 2024
Tillfälleskod: L4063
Hösten 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
9 okt 2023 - 5 nov 2023
Tillfälleskod: L3183
Hösten 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
10 okt 2022 - 6 nov 2022
Tillfälleskod: L2479
Hösten 2021
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
11 okt 2021 - 7 nov 2021
Tillfälleskod: L1302
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
12 okt 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L9503