European Studies: The European Union as a Global Actor
ES122L / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart våren 2018
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
30 credits from Social sciences or humanities + English B from Swedish upper secondary school
Våren 2018
Malmö

100%, dagtid

30 apr 2018 - 3 jun 2018

81202

Vårterminen 2018