Engelska och lärande: Kultur, internationalisering och bedömning
EN831B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Hösten 2020
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 8 nov 2020
Tillfälleskod: L9179
Hösten 2019
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 10 nov 2019
Tillfälleskod: L9022
Hösten 2018
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 11 nov 2018
Tillfälleskod: L8554
Hösten 2017
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 5 nov 2017
Tillfälleskod: L7810
Hösten 2016
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 6 nov 2016
Tillfälleskod: L7406
Hösten 2015
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 8 nov 2015
Tillfälleskod: L7003
Hösten 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 9 nov 2014
Tillfälleskod: L6636