Engelska och lärande: Kultur, internationalisering och bedömning
EN831B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2016
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: LL204G Självständigt arbete i fördjupningsämnet (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.
Hösten 2016
Malmö

100%, dagtid

29 aug 2016 - 6 nov 2016

L7406