Engelska och lärande: Kultur, internationalisering och bedömning
EN821B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2019
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: LL204G Självständigt arbete i fördjupningsämnet (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.
Hösten 2019
Malmö

100%, dagtid

2 sep 2019 - 10 nov 2019

L9092