Creative Writing I
EN212A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Våren 2022
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
17 jan 2022 - 5 jun 2022
Anmälningskod: 22105
Hösten 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 16 jan 2022
Anmälningskod: 12312
Våren 2021
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2021 - 6 jun 2021
Anmälningskod: 12105
Hösten 2020
Fristående kurs
Distans
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 17 jan 2021
Anmälningskod: 02303
Våren 2020
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2020 - 7 jun 2020
Anmälningskod: 02103
Hösten 2019
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 19 jan 2020
Anmälningskod: 92204
Våren 2019
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2019 - 9 jun 2019
Anmälningskod: 92559
Hösten 2018
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 20 jan 2019
Anmälningskod: 82707
Våren 2018
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
15 jan 2018 - 3 jun 2018
Anmälningskod: 83100
Hösten 2017
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 14 jan 2018
Anmälningskod: 73102
Våren 2017
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
16 jan 2017 - 4 jun 2017
Anmälningskod: 73003
Hösten 2016
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2017
Anmälningskod: 63191
Våren 2016
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
18 jan 2016 - 5 jun 2016
Anmälningskod: 63091
Hösten 2015
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
31 aug 2015 - 17 jan 2016
Anmälningskod: 53249
Våren 2015
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
19 jan 2015 - 7 jun 2015
Anmälningskod: 53130
Hösten 2014
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
1 sep 2014 - 18 jan 2015
Anmälningskod: 73079
Våren 2014
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Anmälningskod: 73318
Hösten 2013
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 19 jan 2014
Anmälningskod: 62301
Våren 2013
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Anmälningskod: 43060
Hösten 2012
Fristående kurs
Distans
Blandad undervisningstid, 50% studietakt
3 sep 2012 - 20 jan 2013
Anmälningskod: 43026