Dator- och internetteknik
DA214A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Anmälningskod: 75031
Våren 2014
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
20 jan 2014 - 8 jun 2014
Tillfälleskod: TS263
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Anmälningskod: 47126
Våren 2013
Inom program
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
21 jan 2013 - 9 jun 2013
Tillfälleskod: TS151