Bild och lärande: Gestaltande arbetsprocesser
BL712C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Våren 2027
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 mar 2027 - 28 mar 2027
Tillfälleskod: L5048
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 mar 2026 - 29 mar 2026
Tillfälleskod: L4052
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 mar 2025 - 30 mar 2025
Tillfälleskod: L3172
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
4 mar 2024 - 31 mar 2024
Tillfälleskod: L2464
Våren 2023
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
27 feb 2023 - 26 mar 2023
Tillfälleskod: L9417
Våren 2022
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 feb 2022 - 27 mar 2022
Tillfälleskod: L1328