Malmö universitet
Palliativ vård
Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
VA632B
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
HSOMA / Omvårdnad (A1N)
Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska som sammantaget omfattar ett års heltids tjänstgöring.