Malmö universitet
Sexualitet i ord och bild
Kurs på avancerad nivå, 8 hp
SX642A
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
HSSXO / Sexologi (A1N)
Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.