Malmö universitet
Psykiatrisk omvårdnad - examensarbete
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
SP823C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
HSOMA / Omvårdnad (A1E)
1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring.