Malmö universitet
Psykiatrisk vård vid akut och långvarig psykisk ohälsa
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
SP812C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
HSOMA / Omvårdnad (A1N)
1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring.

1. Psykiatri (7,5 hp)
2. Verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp)