Malmö universitet
Psykiatrisk omvårdnad med socialpsykiatrisk inriktning: individ och familj i ett mångkulturellt samhälle
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
SP811C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
HSOMA / Omvårdnad (A1N)
1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring

1. Socialpsykiatrisk omvårdnad (12 hp)
2. Forskningsmetodik (3 hp)