Malmö universitet
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
RC382U
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordning 2016:709
Behörigheten styrks av blanketten Huvudmannens godkännande.