Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6
RC382U / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Manuela Lupsa
manuela.lupsa@mau.se
040-6657139

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319