Malmö universitet
Skissen som kreativt verktyg
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
PD101C
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Grundläggande behörighet.