Malmö universitet
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
OL601B
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.