Communication for Development
KK620A / Kurs på avancerad nivå, 60 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle