Malmö universitet
Interaktionsdesign: Digitala prototyper
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
KD407A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSIDI / Interaktionsdesign (G1F)
30hp från termin 1 inom programmet Interaktionsdesign 180hp.