Malmö universitet
Interaktionsdesign: Metoder i interaktionsdesign I
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
KD400A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSIDI / Interaktionsdesign (G1N)
Grundläggande behörighet + Engelska B.