Malmö universitet
Mediadesign 3: Speldesign
Kurs på grundnivå, 15 hp
KD325B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSIDI / Interaktionsdesign (G2F)
Avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp.