Malmö universitet
Ledarskap och organisation med inriktning mot människobehandlande organisationer
Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
HS619B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.