Klinisk sexologi
HS618U / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Studieadministration HS - Malmö universitet
studadm.hs@mau.se
Kursansvarig
Malin Lindroth
malin.lindroth@mau.se

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658847