Modeller och verklighet för Byggteknik
FY116A / Kurs på grundnivå, 10 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle