Computer Science: Internet of Things, Master's Course
DA650A / Kurs på avancerad nivå, 60 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle