Malmö universitet
Hållbar stadsutveckling - projektkurs
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
BY602B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSBYO / Byggd miljö (A1E)
Kandidatexamen om 180 hp eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 12 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.